Czy można usprawnić komunikację, równocześnie obniżając koszty?

Czy można usprawnić komunikację, równocześnie obniżając koszty?

Często tracimy cenny czas ponieważ narzędzia do zdalnej współpracy zawodzą. Czy wiesz, że można usprawnić narzędzia do komunikacji biznesowej, równocześnie obniżając koszty?

Technologia ujednoliconej komunikacji i współpracy (ang. Unified Communications & Collaboration — UC&C) pozwala połączyć pocztę elektroniczną, wiadomości SMS, telefonię, wideokonferencje i współużytkowanie pulpitu. Zapewnia przy tym jednolitą obsługę wszystkich tych rozwiązań w każdym urządzeniu. Eliminuje zbędne inwestycje i wydatki, których wymagają tradycyjne modele korzystania z telekomunikacji. Pomaga firmie w rozwoju i obniżeniu kosztów. Można ją dostosować do indywidualnych potrzeb.


Dzień pracy architekta używającego technologii UC&C.

Komunikacja ze współpracownikami jest możliwa w każdym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia i za pomocą dowolnego medium komunikacji. Rozwiązanie OpenTouch zapewnia łatwe i efektywne połączenia konferencyjne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu on-line, pozwalającym ocenić przydatność rozwiązania:

  • Zobacz, w jaki sposób firmy używają technologii UC&C w celu zwiększenia swojej konkurencyjności
  • Dowiedz się, jak korzystać z komunikacji audio, wideo i internetowej przy współpracy pracowników mobilnych
  • Określ swoje wymagania i weź udział w badaniu, które pomaga zidentyfikować rozbieżności między potrzebami a możliwościami firmy w zakresie technologii usprawniających współpracę

Weź udział w badaniu