Sieć Application Fluent Network

Sieć Application Fluent Network

Sieć do płynnej obsługi aplikacji – Application Fluent Network – to inteligentna odpowiedź na potrzebę zarządzania środowiskami wymagającymi aplikacjii czasu rzeczywistego i BYOD. Wyjątkowe rozwiązania techniczne Alcatel-Lucent pozwalają sprostać rosnącemu popytowi na aplikacje wykorzystujące w coraz większym stopniu multimedia oraz potrzebie wirtualizacji.

Dzięki sieci Application Fluent Network firmy mogą korzystać z sieci, która „rozumie” wymagania poszczególnych urządzeń oraz powiązanych aplikacji. Zrozumienie kontekstu komunikacji między urządzeniami i aplikacjami umożliwia zapewnienie przez sieć lepszej obsługi użytkownikom i zwiększenie wydajności sieci mimo niższych wydatków kapitałowych oraz operacyjnych.

Powiązana informacja: Nowa technologia Intelligent Fabric otrzymała nagrodę „2015 Best of Interop” w kategorii rozwiązań sieciowych. Więcej.

Sieć Alcatel-Lucent Application Fluent Network ma trzy podstawowe atrybuty: odporną architekturę, sprawniejsze operacje i zautomatyzowaną kontrolę. Możliwości w każdym z tych trzech obszarów razem przekładają się na lepsze wrażenia użytkowników korzystających z usług, sprawniejszy obieg zadań, niższe koszty administracji siecią oraz wyższy zwrot z inwestycji.

Każdy z tych atrybutów stanowi krytyczny komponent sieci Application Fluent Network:

Architektura: Odporna architektura wynika z uproszczenia struktury, optymalizacji działania jednej spójnej sieci IP, która charakteryzuje się wyjątkową przepustowością, odpornością i poziomem wirtualizacji, a także oferuje wbudowane mechanizmy zabezpieczeń.

Kontrola: Możliwości w zakresie automatycznej kontroli zapewniają wyjątkowe dynamiczne dopasowanie wydajności sieci. Sieć Application Fluent Network ma funkcję automatycznego wykrywania, a także jest oparta na profilach i zasadach, co zapewnia wysoką jakość dostarczania aplikacji w czasie rzeczywistym.

Operacje: Usprawnione operacje obniżają stopień złożoności za sprawą automatycznego rekonfigurowania, konwergentnego zarządzania, zachowania jednorodności funkcjonalnej w ramach przełączników OmniSwitch oraz ograniczeniem emisji dwutlenku węgla poprzez obniżenie zużycia energii oraz obniżenie wymagań dotyczących chłodzenia i ilości miejsca.

Solidne rozwiązanie do wymagających wdrożeń

Sieć Application Fluent Network zapewnia innowacyjne rozwiązania odpowiednie do wymagających wdrożeń w zakresie sieci korporacji i usługodawców, m. in.:

  • Konwergentne sieci IP: Obsługuje użytkowników na miejscu i mobilnych za pomocą skonsolidowanych narzędzi do zarządzania
  • Centrum danych: Odporna sieć służąca do dostarczania aplikacji wirtualnych z minimalnym opóźnieniem
  • Sieci nastawione na usługi: Sieć o ogromnych możliwościach skalowania pozwalająca na całościowe zarządzanie poziomami usług
  • Usługi zarządzania dostępem: Pełna widoczność dostarczania aplikacji od usługodawców

Zaangażowanie Alcatel-Lucent w architekturę otwartej sieci, systematyczne podejście do rozwiązań pochodzących od różnych dostawców, a także rozwijający się ekosystem partnerów przekładają się dla klienta na najwyższą wartość oferty.