Współpraca on-line

Współpraca on-line

Transformacja komunikacji i współpracy w miejscu pracy

Zmiana dynamiki rynku i trudna sytuacja światowej gospodarki radykalnie zmieniają sposób prowadzenia interesów przez firmy. Bardzo uważnie śledzą one wyniki finansowe, a zmuszone do dokonania cięć budżetowych, szukają nowych strategii i narzędzi na osiągnięcie sukcesu przy mniejszej ilości dostępnych środków.

Brzmi znajomo?

Odniesienie sukcesu w tym skomplikowanym środowisku wymaga kreatywności i zaangażowania. Pracownicy muszą otrzymać wszystkie narzędzia, dzięki którym będą pracować produktywnie i wydajnie.

Większość firm, chcąc osiągnąć lepsze wyniki za pomocą dostępnych narzędzi, brała pod uwagę korzyści płynące ze współpracy on-line, mobilności i zunifikowanej komunikacji.

Pomimo, że większość przedsiębiorstw zainwestowało środki w efektywne procesy i narzędzia biznesowe, okazało się, że bardzo trudno jest zapewnić lepszą komunikację między poszczególnymi pracownikami firmy. Dzięki wprowadzeniu innowacji, odpowiednie środowisko pracy może przyczynić się do wzrostu zaangażowania pracowników w całej firmie oraz, co najważniejsze, względem klientów.

To właśnie tu nowa generacja aplikacji komunikacyjnych, takich jak pakiet OpenTouch™, zwiastuje zmianę w komunikacji cyfrowej i na nowo ją definiuje.

Narzędzia komunikacyjne Alcatel-Lucent Enterprise zwiększają wartość istniejących inwestycji technologicznych, umożliwiają korzystanie z najnowocześniejszych dostępnych obecnie narzędzi ORAZ narzędzi jutra.

Rozwiązania z zakresu współpracy  on-line

Pakiet OpenTouch sprawia, że mobilność staje się w pełni zintegrowaną częścią komunikacji, współpracy, udostępniania, pracy wielozadaniowej i korzystania z multimediów. Przykładowo urządzenie Apple© iPad jest w pełni zintegrowane z wielokrotnie nagradzaną aplikacją do prowadzenia rozmów OpenTouch, dzięki której trend BYOD zyskuje wiele nowych możliwości biznesowych.

OpenTouch Enterprise Cloud oferuje bogate możliwości korzystania ze zunifikowanej komunikacji w modelu usług hostingowych.

Rozwiązania z zakresu telefonii biznesowej  umożliwiają przesyłanie głosuza pośrednictwem protokołu IP i zapewniają w pełni zintegrowany system wymiany wiadomości.

Działanie narzędzi do komunikacji i współpracy zależy jednak całkowicie od sieci, w której się znajdują. Sieć dostosowująca się do potrzeb aplikacji firmy Alcatel-Lucent (AFN – ang. Application Fluent Network), obszar konwergentnych sieci kampusowych i wielokrotnie nagradzane rozwiązania z zakresu centrów danych tworzą nowe możliwości biznesowe dla małych i dużych firm na całym świecie.